Privatlivspolitik

I nedenstående redegøres for vor forvaltning af dine data i f.t. persondataforordningen eller blot GDPR (General Data Protection Regulation). Vi redegør for hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.

Generelt
Denne persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos os, eller når du besøger vor hjemmeside (starling.dk).                  

 

Dataansvarlig

Starling Air v/ Peter Nordquist er den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger.

Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. Maj 2018.

 

Kontakt vedr. GDPR

Har du spørgsmål til vores beskyttelse af persondata, eller måden hvorpå vi behandler dine personlige oplysninger, kan du rette henvendelse på +45 62533394 eller brug vores kontaktformular

 

Indsigt

Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger eller mener du at der er registreret forkerte data eller har du andre indsigelser, er du velkommen til at rette henvendelse til os. Du har således mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

 

Hjemmeside og cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside (starling.dk). En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper os med at se, hvor mange der besøger hjemmesiden, samt hvordan vores brugere interagerer på websitet. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Ønsker du at slette eller blokerer cookies, kan du gøre dette.                                                                  

 

Indsamling af personlige oplysninger

Vor database vedr. kunder indeholder disse felter. Om feltet anvendes afhænger af hvilken type kunde det drejer sig om:

Navn, adresse, postnummer, by, land, telefonnumre, firmanavn og CVR-nummer, email-adresse,  

markering vedr. evt. fravalg af e-mails, certifikattype, certifikatnummer, ‘pilotnavn’, opnået flyvetid, type af og datoer for radiocertifikater, fødselsdato, dato for udstedelse af certifikat, Medical type og dato for udløb af klasse rettigheder med dato for fornyelse og udløb, oversigt vedr. hvilke flytyper kunden kan anvende, samt oversigt vedr. erhvervede rettigheder og dato for udløb af disse, f.eks. CRE.                                     

 

Tredjepart

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

 

Følsomme oplysninger

Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.          

 

Behandling af Personlige oplysninger

Vi behandler kun personlige oplysninger, (defineret i persondatalovgivningen), i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. når man bliver oprettet som kunde. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.

 

Profilering

Vi laver ingen profilering af dig og misbruger ikke dine personoplysninger. Vi videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen. 

 

Anvendelse

Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til:

Fremsende ordrebekræftelse, adgangskoder og brugervejledninger til dig. 

Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger. 

Udføre dine ordrer og levere vores services og ydelser. 

Håndtere administration af kundeforholdet til dig. 

Fremsende informationer om nye muligheder, produkter, priser m.v. via e-mail.               

 

Deling af dine personoplysninger. Offentlige myndigheder.

Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder såsom SKAT og Trafikstyrelsen.                                              

Som dataansvarlig deler vi ikke personlige oplysninger med modtagere uden for EU/EØS.                              

 

Beskyttelse af personoplysninger. Opbevaring   

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.        

 

Sletning                                                                                  

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i den tid som loven kræver herunder EASA, efter at formålet er afsluttet; (normalt 5 år).                                                                   

 

Ændringer                                                                                              

Udvikling af internettet betyder, at ændringer i vor behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi “sidst opdateret datoen” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vor hjemmeside. 

    

Egen indsigt
I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret November 2023